Vzdělávání členů OHK Vyškov 2

Základní informace o projektu:

 • Název programu: Operační program Zaměstnanost
 • Číslo výzvy: 03_19_110
 • Název výzvy: Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II!
 • Název projektu: Vzdělávání členů OHK Vyškov 2
 • Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010867
 • Anotace projektu:
  Cílem projektu je proškolit v potřebných dovednostech zaměstnance členských organizací Okresní hospodářské komory Vyškov v počtu: 84 osob. V projektu počítáme s tím, že většina účastníků obdrží více než bagatelní podporu. Celkově počítáme, že se zapojí cca 100 osob.
 • Realizace: „1.7. 2019 – 30. 6. 2023“
 • Počet zapojených firem (projevený zájem v době podání projektu a s těmito firmami je počítáno pro realizaci): 7
 • Odkaz na výzvu s podrobnostmi: https://www.esfcr.cz/vyzva-110-opz
 • Předpokládané počty osobohodin dle typu vzdělávání:
  Obecné IT Soft a Management Jazyky Speciální IT Účto Eko,Právo Technické
  1128 2512 5680 120 430 784

Možnost zapojení:

 • Většina kapacity projektu byla domluvena se zájemci před jeho podáním. Volné jsou hodiny jazykových kurzů, IT kurzy a doplňkově Měkké a manažerské vzdělávání. V případě zájmu kontaktujte: Jiří Pinkas, info@ohkvyskov.cz , tel.: 517 348 324

Průběh:

Komentáře jsou vypnuty.