Pozvánka na seminář – DPH 2018 – 20. 2. 2018 -Vyškov

Pozvánka
na odborný seminář

DPH 2018

Místo konání: Besední dům – I. patro, J. Šoupala 4, Vyškov
Termín: 20. 2. 2018 od 09.00 hodin

Lektor: Ing. Jana Rusmanová, Finanční správa pro Jihomoravský kraj

Program semináře:

 • Novela zákona o DPH 2017
  • Nová úprava společnosti
  • Vznik povinnosti přiznat daň a uskutečnění zdanitelného plnění
  • Intrakomunitární plnění a nárok na odpočet při pořízení zboží z JČS
  • Přenesení daňové povinnosti
  • Nespolehlivý plátce x nespolehlivá osoba
  • Další novinky
 • Změny s účinností od roku 2018
 • Dotazy, diskuze

Organizační pokyny

Cena: zaměstnanec člena OHK Vyškov, člen komorového klubu – 200 Kč, ostatní účastníci 500,- Kč (včetně DPH) /osoba. Prosíme o úhradu převodem na bankovní účet č. 153388683/0300 v.s. 20022018 (minimálně 2 dny před konáním). Nebudete-li se moci zúčastnit, zašlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek se nevrací.

Závaznou přihlášku zašlete emailem na inmp@ohkvyskov.cz, poštou, online (http://ohkvyskov.cz/kontakt/prihlaska-na-akci-online/ ) nejpozději do 19. 2. 2018 na adresu OHK Vyškov, Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme (přihlášení online generuje automatický potvrzující email).

Pro účastníky bude připraveno občerstvení.
Další informace můžete získat na tel. čísle Okresní hospodářské komory Vyškov, tel.: 517 348 324, Martina Pinkasová.

Word – Pozvánka DPH 2018 Vyškov 20.2.2018


Přihlášení online:

Zákoník práce - 16. 1. 2020Zaměstnávání cizinců - únor,březen 2020Zdravotní pojištění - 11. 2. 2020Novela zákona o DPH - 24. 3. 2020
Zaměstnávání cizinců - fakturou: 200 Kč/osoba člen a 400 Kč/osoba nečlenNečlen OHK Vyškov - fakturou: 800 Kč/osobaJsme členy OHK Vyškov, člen Klubu personalistů - fakturou: 400 Kč/osobaAkce je bezplatná

Komentáře jsou vypnuty.