Datové schránky – živnostníci, OSVČ, fyzické osoby od 1.1.2023 – automatické zřízení

Od 1. 1. 2023 dochází na základě změny zákona k automatickému zřízení datových schránek živnostníkům, spolkům, nadacím a některým fyzickým osobám.

Největší část z nových držitelů schránek tvoří podnikající fyzické osoby (tzv. živnostníci či OSVČ). Dále bude datová schránka zřízena všem právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku a dosud datovou schránku nemají. Jedná se například o společenství vlastníků bytových jednotek, spolky, nadace apod.

Právnickým osobám a živnostníkům budou rozeslány přístupové údaje dopisem. Datové schránky budou následně automatizovaně zpřístupňovány i subjektům, které si nepřevezmou přístupové údaje a nikdy se nepřihlásí.

Často kladené otázky:

Mám pozastavenou živnost, bude mi zřízena datová schránka?

Pozastavení živnosti nemá vliv na zřízení či znepřístupnění datové schránky. Datová schránka bude zřízena i subjektům, které mají živnost pozastavenu. Důvodem nezřízení či znepřístupnění datové schránky je pouze výmaz subjektu ze zákonem stanovené evidence, tj. ukončení podnikání.

Zrušil jsem svoji živnost, bude mi zřízena datová schránka?

Ne. V případě zrušené živnosti (tj. výmaz zákonem stanovené evidence a ukončení podnikání) schránka zřízena nebude.

Jak mohu zrušit datovou schránku?

Datovou schránku je možné jejím držitelem znepřístupnit, nikoli zrušit. Znepřístupnění datové schránky je možné v případě datových schránek fyzických osob provést na žádost, tzn. např. na kontaktním místě Czech POINT nebo po přihlášení do datové schránky prostřednictvím Identity občana přímo v nastavení schránky. V případě datových schránek zřizovaných ze zákona (podnikající fyzické a právnické osoby) datovou schránku ovšem není možno na žádost znepřístupnit. Znepřístupnění probíhá pouze ze zákonných důvodů, tj. např. z důvodu výmazu subjektu ze zákonem stanovené evidence (ukončení podnikání), úmrtí, omezení na osobní svobodě, apod. K vlastnímu zrušení datové schránky dochází až uplynutím tří let od znepřístupnění datové schránky z důvodu úmrtí či výmazu ze zákonem stanovené evidence.

Jak mám s datovou schránkou pracovat?

Podrobné informace k postupu pro práci s datovou schránkou jsou uvedeny v Návodu.

Co dělat v případě ztráty či zapomenutí přístupových údajů?

Přihlašovací údaje, resp. heslo není uživatelům datových schránek na rozdíl od uživatelského jména v datové schránce po přihlášení k zobrazení. V případě, že uživatel nemá k dispozici aktuální uživatelské jméno a heslo, doporučuje se mu požádat o nové přístupové údaje (např. na nejbližším pracovišti Czech POINT) nebo do datové schránky přistoupit některým z elektronických identifikačních prostředků (např. prostřednictvím mobilního klíče eGovernmentu, Bankovní identity, a dalších – kompletní seznam naleznete zde. Obecně k zneplatnění a vydání nových přístupových údajů více informací zde.

(*) Aktuálně je v parlamentu projednávána novela, která by zrušila automatické zřízení datové schránky fyzické osobě.

Zdroj: https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/2005.html

Výhody datových schránek:

  • jejich používání je bezplatné (mimo režim B2B, kde je cena i tak výrazně nižší oproti klasické listovní zásilce)
  • jednoznačná identifikace odesílatele a adresáta
  • možnost použít datovou schránku jako autentizační nástroj pro přístup k různým elektronickým službám státu
  • výborná efektivita komunikace (vysoká úspora finančních prostředků a času)
  • garantovaná spolehlivost a zaručená bezpečnost při používání
  • šifrovaný přenos datových zpráv a šifrované ukládání datových zpráv v úložišti datových schránek
  • v porovnání s klasickým doručováním zaručuje nadstandardní dostupnost 24h/7dnů/365 dní v roce a využitelnost služby z kteréhokoliv místa, kde je dostupný internet
  • povinně je mají zřízeny všechny orgány veřejné moci

Komentáře jsou vypnuty.